Služby

  • Poradenstvo pri identifikácii a formulácii projektových zámerov
  • Poradenstvo, príprava a vypracovanie projektov na kľúč (príprava projektových zámerov a žiadostí)
  • Implementácia schválených projektov (monitoring, riadenie, externý manažment, publicita a ostatné)
  • Príprava strategických dokumentov (stratégie, PHSR)

Kontakt

Mgr. Peter Madigár
Kotrčiná Lúčka 31, 013 02
mobil: +421 915 800 757
mail: peter@madigar.sk
www.madigar.sk

fakturačné údaje:
Mgr. Peter Madigár
Kotrčiná Lúčka 31, 013 02
IČO: 50 872 168
DIČ: 1075388006